Geen preventief onderhoud

2018-01-16 15:54:45, door Carlita Versteeg-Kemman

Reeds lang is bekend dat Ohio producten geen preventief onderhoud nodig hebben. Dit scheelt tijd en geld (en ruimte voor opslag van onderdelen). Daarnaast werd wel altijd geadviseerd om geregeld een Service Check uit te voeren. Maar ook dit verandert nu.


Lees meer

2018

2018-01-02 11:31:38, door Carlita Versteeg-Kemman

Een heel veilig en mooi 2018!


Lees meer

Symposium Medische gassen anno 2017

2017-09-18 13:10:47, door Carlita Versteeg-Kemman

 

Wegens groot succes organiseert NEN op veler verzoek op 31 oktober 2017 een tweede symposium over 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2017?' Het symposium is een herhaling van het symposium op 30 maart jl.


Lees meer

Kleine aanpassing, maar enorm groot effect

2017-03-06 11:39:50, door Carlita Versteeg-Kemman

Goed bedoeld maken gebruikers vaak gebruik van lange zuigslangen en dan specifiek de slangen die lopen van de patiënt naar de opvangpot. Dit om vooral de patiënt meer bewegingsvrijheid te geven mocht dit mogelijk zijn. Of soms om de flexibiliteit zo groot mogelijk te houden. Zeker bij de zuigprocedures voor Thorax drainage gebeurd dit veel.

Maar helaas kan dit een zeer negatief effect hebben op de effectiviteit van de zuigprocedure.
In het blog van deze maand proberen we dit aan de hand van afbeeldingen en toelichting duidelijk te maken.


Lees meer

NEN Expertgroep

2016-11-03 15:18:13, door Carlita Versteeg-Kemman

Enige tijd geleden hebben wij een blog besteed aan de NEN Expertgroep. Sinds kort heeft deze Expertgroep ook een eigen pagina op de NEN website. Deze site geeft u informatie over de groep, de relevante normen en hier kunt u ook terecht als u vragen heeft. Neem gerust eens een kijkje.


Lees meer

Kpa, bar, mbar, mmHg, cmH2O

2016-10-04 13:46:27, door Carlita Versteeg-Kemman

Er zijn verscheidene vacuümregelaars op de markt, die veelal hetzelfde doel hebben: bijdragen aan een veilig gebruik van vacuüm op de patiënt. Deze regelaars zijn doorgaans in te stellen en de instelwaarden zijn af te lezen op de manometers. Maar soms duiken er ineens verschillen op; kPa’s (kilopascal), bars, mmHg (millimeter kwik) etc. En verschillen in de schaalverdeling. We krijgen regelmatig de vraag uit het veld: “Welke moet ik nu gebruiken?” In het blog van deze maand proberen we hier wat meer inzicht in te geven.


Lees meer

Filter of geen filter

2016-05-30 09:14:45, door Carlita Versteeg-Kemman

Vanuit het veld krijgen wij weleens de vraag: wel of geen filters te gebruiken bij zuig-procedures met venturi vacuümregelaars? En als er dan filters gebruikt dienen te worden, welke filters dan?…En wanneer wisselen? En waarom bij deze regelaars op positieve druk een eventueel ander advies dan de reguliere vacuümregelaars? Het zijn logische vragen bij deze bijzondere vorm van vacuüm zuigerij en middels dit blog proberen we tot een beantwoording te komen. Natuurlijk bent u van harte welkom om uw reactie en/of mening te geven. Een mooie manier om ervaring en kennis te delen.


Lees meer

Wat is een veilige maximale vacuumkracht bij kleine kinderen?

2016-05-03 09:20:48, door Carlita Versteeg-Kemman


Het is fijn om te merken dat er op de werkvloer steeds bewuster wordt gewerkt met vacuümregelaars en ook het besef van de verschillen tussen hoog en laag vacuüm. Hierdoor treffen wij ook gelukkig steeds minder hoog vacuümregelaars aan op de afdelingen met zeer kwetsbare patiënten, zoals neonaten. Maar dan nog moet er bewust met de instelling van de vacuümregelaar gewerkt worden.


Lees meer

NEN expert groep

2016-04-11 08:50:34, door Carlita Versteeg-Kemman

NEN is het instituut in Nederland dat o.a. normen beheert, zowel nationale (NEN) als internationale (ISO, EN etc.). Deze normen zijn afsprakenwaar niet iedereen warme gevoelens bij krijgt. 

Maar wat kunt u als lezer betekenen voor deze normen en wat kunnen zij voor u betekenen…?


Lees meer

Geen vacuumsysteem en toch willen uitzuigen bij patienten?

2016-03-01 14:28:17, door Carlita Versteeg-Kemman

Op niet alle ziekenhuisafdelingen is een aansluiting aanwezig op het vacuümnetwerk, maar is er toch behoefte aan toepassen van vacuüm voor diverse uitzuigprocedures. In dat geval kan er gebruik gemaakt worden van een venturi regelaar (ook wel genoemd: jet-systeem) die op het positieve-druk netwerk wordt aangesloten. Hoe wordt dit gecreëerd en hoe is dit veilig te gebruiken? Een aantal aandachtspunten die in dit item behandeld worden.


Lees meer

Veiligheid bij gebruik flowmeters

2016-01-27 10:12:20, door Carlita Versteeg-Kemman

Helaas komt het meer dan wenselijk voor dat patiëntslangen voor zuurstoftoediening op een perslucht flowmeters aangesloten worden en andersom. Niet geheel onbegrijpelijk omdat de aansluitingen gelijk zijn aan elkaar en deze verwisseling eenvoudig gedaan kan worden. Zeker in drukke situaties met spoed…


Lees meer

Voorkomen van vervuiling vacuumregelaars

2016-01-06 15:20:34, door Carlita Versteeg-Kemman

“Voorkomen is beter dan genezen”, een bekende spreuk die grote effecten kan hebben op de medische professie. Maar hoe ver gaan we hierin? Zeker op het gebied van zuigerij zijn er voldoende handvaten om bijvoorbeeld besmetting en/of vervuiling te voorkomen. In dit item worden een aantal handvaten behandeld.


Lees meer

CASS: Continu Aspiratie van Subglottische Secreten

2015-12-01 12:19:41, door Carlita Versteeg-Kemman

CASS is een van de technieken die gebruikt wordt om VAP (Ventilator Associated Pneumonia) te voorkomen. Vooral als er ‘langdurig’ beademd wordt. In dit item wordt meer ingegaan op deze bijzondere tak van uitzuiging.


Lees meer

Intermitterend zuigen

2015-10-26 15:31:08, door Carlita Versteeg-Kemman

Zuigerij om materialen en gassen uit de maag en het darmstelsel te verwijderen, wordt gastro-intestinale zuiging genoemd. In de meeste gevallen komt dit voor na bijvoorbeeld een operatie of groot trauma om te voorkomen dat maag-sappen zich ophopen in de maag als de ingewanden niet goed functioneren. Om dit zo goed mogelijk te behandelen wordt aanbevolen gebruik te maken van intermitterend vacuüm. Een specifieke manier van zuigerij waar in dit item meer op ingegaan wordt.


Lees meer

Flowmeters en de ISO norm

2015-09-30 10:03:01, door Carlita Versteeg-Kemman

Ook voor flowmeters bestaat er al enige jaren een norm: NEN-EN-ISO 15002:2008. Een norm specifiek voor 'Volumestroommeters voor aansluiting op afnamepunten van leidingsystemen voor medische gassen'. In deze norm komen een aantal zaken naar voren die u handvaten kunnen geven om goed inzicht te behouden en/of krijgen over veilig gebruik van deze producten. 

In dit item willen we een aantal van deze punten aanstippen.


Lees meer

Lagedrukslangstellen en de ISO norm

2015-09-01 20:44:09, door Carlita Versteeg-Kemman

 

Al enige jaren bestaat er ook voor de lagedrukslangstellen een Norm; NEN-EN-ISO 5359:2014. Een Norm is geen wet, maar er worden wel een aantal essentiële punten aangestipt om te waarborgen dat de veiligheid wordt gediend en in acht genomen. Een lagedrukslangstel is immers een veel gebruikt artikel in de ziekenhuisomgeving (ook lagedrukslangstellen voor vacuüm vallen onder deze Norm!). In dit item willen wij een klein aantal aandachtspunten benoemen waarop u als gebruiker of als technisch samensteller van een slangstel, dient te letten.


Lees meer

Kalibratie van flowmeters

2015-08-12 12:42:10, door Carlita Versteeg-Kemman

Flowmeters dienen gekalibreerd te zijn voor een specifieke druk en dit dient vermeld te zijn op de flowmeter. Waarom is deze kalibratie van belang? In dit item wordt ingegaan wat de effecten zijn als de gekalibreerde flowmeter waarde niet overeenkomt met de druk uit het gasafnamepunt.


Lees meer

Beinvloeding op de flow bij vacuumzuigerij

2015-07-23 14:30:48, door Carlita Versteeg-Kemman

 

Stelt u zich eens voor:

U heeft een beker karnemelk en een beker yoghurt. Karnemelk is niet altijd even geliefd bij iedereen, maar voor dit experiment is dit een ontzettend lekkere karnemelk. Bij deze bekers heeft u drie verschillende rietjes: het ouderwetse dunne rietje, een dikker cocktail rietje en een meter lang dik rietje dat u vast wel eens gezien hebt op foto’s van een gezellig sangria feestje.


Lees meer

Kracht en flow binnen de vacuumzuigerij

2015-06-15 15:08:19, door Carlita Versteeg-Kemman

 

De verhouding kracht en flow is: 'hoe hard' (met hoeveel kracht) zuig ik 'hoe snel' iets weg. 

Dit item zal ingaan op de factoren zuigkracht (kPa/mmHg) en flow (l/min) binnen de vacuümzuigerij. Wat is af te lezen, wat is de gewenste situatie en wat is te beïnvloeden? 


Lees meer

Waarom afsluiten (occluderen) van een vacuumregelaar bij het instellen?

2015-06-05 12:18:54, door Carlita Versteeg-Kemman

Om de juiste maximale vacuümkracht in te stellen bij een vacuümregelaar, is het noodzakelijk om dit met een afgesloten systeem te doen. Als dit met een niet afgesloten systeem, maar met een open systeem gebeurt; stelt u niet de maximale zuigkracht in, maar de minimale zuigkracht!


Lees meer

Verschil tegendruk en niet tegendruk gecompenseerde flowmeters

2015-05-06 13:21:19, door Carlita Versteeg-Kemman

Flowmeters zien er doorgaans hetzelfde uit, maar wat bijna niet aan de buitenkant is te zien is een belangrijk verschil! Namelijk het verschil tussen tegendruk gecompenseerde flowmeters en niet-tegendruk gecompenseerder flowmeters. Een technisch verschil aan de contstructie van de flowmeter, die een groot effect kan hebben op de behandeling van uw patiënt.


Lees meer

Tips en tools

2015-03-29 17:50:05, door Carlita Versteeg-Kemman

Door middel van deze pagina willen wij graag onze kennis met u delen over SOT producten; vacuümregelaars, flowmeters en medische lagedruk slangstellen. Ook zullen vragen uit het veld behandeld worden. Heeft u items die u graag behandeld ziet worden, neem gerust contact met ons op!


Lees meer