NEN expert groep


Geschreven door: Carlita Versteeg-Kemman op 2016-04-11 08:50:34


Iedereen kan bij de NEN normen raadplegen en aanschaffen. Normen die over veel verschillende onderwerpen gaan. Op dit moment beheert de NEN ruim 31.000 normen. Een deel van deze normen gaat over de medische sector. Zo zijn er ook specifieke normen over bepaalde productgroepen en zelfs over specifieke producten. 
Zo ook over de producten uit ons assortiment: vacuümregelaars, flowmeters en medische lage-druk slangstellen. Tijdens onze trainingen refereren wij ook graag naar deze normen, omdat het handvaten geeft over veilig en bewust gebruik van deze producten. 

Binnen de NEN zijn er ook ‘expertgroepen’. Deze groepen kunnen bestaan uit; iedereen die maar ook een link heeft met het onderwerp/norm. Dit kunnen dus gebruikers of medisch technici zijn, maar ook fabrikanten en leveranciers. Alle kanten van de producten kunnen zo goed belicht worden en zijn de lijnen kort. Deze groepen kunnen gezien worden als een Nederlands kennisplatform voor het beoordelen, bijstellen en opstellen van normen voor specifieke producten en zij informeren het veld hierover. Een voorbeeld hiervan zijn de flyers over de medische lage-druk slangen en de flowmeters.
Deze expertgroepen kunt u ook benaderen voor vragen uit het veld. Ook al heeft het geen betrekking op de norm, maar wel op het product. (Wellicht dat vragen inzichten kunnen geven bij het bijstellen van normen.)

Wij vinden het belangrijk dat kennis en ervaring gedeeld kan worden en er geleerd kan worden van ervaringen om de zorg veiliger en beter te maken. Om die reden is VacO2med ook lid van de expertgroep. We kunnen hierdoor goed de veranderingen en aanpassingen bijhouden die van toepassing zijn op ons assortiment en dit implementeren in het veld. Het geeft ons ook een platform om te reageren op aanpassingen die wellicht niet in het voordeel zijn van de veiligheid van de gebruikers en patiënten.

Wij ontberen wel de inbreng van de daadwerkelijke gebruikers van de producten. Niet alleen in de expertgroep zelf, maar ook hebben wij het idee dat het niet voor iedereen duidelijk is dat u gebruik kunt maken van de deskundigheid in deze expertgroep. De NEN werkt er hard aan om dit toegankelijker te maken middels een website over deze expertgroep. Op die manier kunt u de groep eenvoudig raadplegen en is er een simpele manier om vragen te stellen aan de groep.
Dus houdt u zich vooral niet in als u vragen heeft die u graag wilt voorleggen aan de groep. 

Sterker nog: misschien neemt u graag deel aan deze groep. U bent van harte welkom!