Symposium Medische gassen anno 2017


Geschreven door: Carlita Versteeg-Kemman op 2017-09-18 13:10:47

 

In dit blog brengen we u graag op de hoogte van het persbericht vanuit NEN:

 

Wegens groot succes organiseert NEN op veler verzoek op 31 oktober 2017 een tweede symposium over 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2017?' Het symposium is een herhaling van het symposium op 30 maart jl.

In het verleden is er een aantal incidenten voorgevallen. Naar aanleiding daarvan is de norm voor medische gassen herzien. Weten belanghebbenden wat er is veranderd in de nieuwe norm? Wat is actueel op het gebied van medische gassen? Hoe wordt de veiligheid geborgd en welke taken en verantwoordelijkheden hebben de verschillende partijen hierbij? Deskundige sprekers praten u bij over deze onderwerpen. 


Doelgroep

Iedere belanghebbende partij is welkom. Het symposium wordt georganiseerd om ziekenhuisapothekers, installatietechnici, onderhoudstechnici, klinisch fysici, biomedisch technologen en fabrikanten/leveranciers te informeren over de laatste stand van zaken op het gebied van medische gassen. NEN nodigt u van harte uit om deel te nemen! 


Evaluatie van 30 maart jl.

Uit de evaluatie van 30 maart jl. is gebleken dat het symposium als erg positief ervaren is. Een aantal opmerkingen:
-Hoog informatief gehalte;
-Fijn om van gedachten te wisselen met 'nieuwe' collega's;
-Mooi initiatief om deze dag te organiseren;
-De norm is een goede maatstaf om fouten te voorkomen, misschien niet alle fouten..,maar toch!
-Ronde tafeldiscussie boeiend door raakvlak met de praktijk.


Programma

Het programma biedt de ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de sprekers. Op het programma staan de volgende onderwerpen:

  • Verslag van TNO veld onderzoek medische gassen;
  • Nieuwe norm 7396-1 2016: wat is nieuw?; een GAP analyse;
  • De noodzaak, nut en ongemak van normen, waarden, convenant en richtlijnen;
  • Expertgroepen Medische gassen: taak, rol, website en hét platform voor vragen!
  • Verwisseling van Medische lucht en zuurstof bij de patiënt; een kunstfout?
  • Nieuwe Nederlandse Norm over slide index; de NEN 7788;
  • Ronde tafel conferentie: - en wat betekent dit nu allemaal voor mijn ziekenhuis/bedrijf?
  • Vertaling van de ISO 7396-1

Voor informatie en inschijven kunt u hier terecht.


Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De expertgroepen Medische Gassen houden zich bezig met deze onderwerpen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar NEN Zorg & Welzijn, advies.medisch@nen.nl.

Lees het artikel op nen.nl