Flowmeters en de ISO norm


Geschreven door: Carlita Versteeg-Kemman op 2015-09-30 10:03:01

Het doel van normen is o.a. gevaren en risico’s van producten omlaag te brengen. Het is bij de fabricage van een product niet verplicht op deze ISO normen te volgen, maar dit wordt wel ten zeerste aangeraden. We kunnen de ISO normen dan ook zien als een hulpmiddel om de kwaliteit van het product te kunnen meten en te verbeteren.
 

Een aantal belangrijke punten die in de norm worden besproken:

In de norm voor flowmeters wordt vooral aandacht gegeven aan veiligheid, geschiktheid, nauwkeurigheid en markeringen op de flowmeter.

Veiligheid:

 • De regelkraan mag niet zonder gebruik van gereedschap verwijderd kunnen worden.
 • De instelling van de knop moet zodanig zijn dat alleen bij linksom draaien en een toename van flow is.
 • Een flowmeter dient gedurende 5 minuten bestand te zijn tegen een druk van 1000 kPa of 10 Bar.
 • In de inlaat van de flowmeter dient een vervangbaar filter geplaatst te zijn met een doorlaatbaarheid van niet groter dan 100 μm.

Geschiktheid van toegepaste materialen:

 • De materialen die gebruikt worden, moeten bestand zijn tegen corrosie die veroorzaakt kan worden door het gas(mix) dat er doorheen stroomt.
 • Het gebruik van olie/vetten is verboden (zeker bij toepassingen met zuurstof). 

Nauwkeurigheid:

 • Tolerantie voor lekkage: Er mag niet meer dan 0,5 ml per minuut weglekken.
 • Flow-nauwkeurigheid: Bij flowbuizen boven de 1 l/min is dat ±10% van de aangegeven flow tussen 10% en 100% van de volledige schaal, of ±0,5 l/min (de grootste waarde). Bij buizen tot 1 l/min is dat ±10% van de volledige schaal.

Identificatie en markeringen:
Flowmeters dienen gemarkeerd te zijn met een verwijzing naar het gas waarvoor zij bestemd zijn. Dit moet in de vorm van het relevante symbool. Daarnaast mag dit ook worden aangegeven met de naam van de gassoort en/of met de overeenkomstige ISO kleuren. Dus bijv. wit voor zuurstof en zwart/wit voor medische perslucht. 

Verder dienen de volgende gegevens op de flowmeter te zijn aangebracht:

 • Naam van de fabrikant of distributeur;
 • een nummer waarmee hij traceerbaar is. Bijv. een serienummer en jaar van productie;
 • de van toepassing zijnde inlaatdruk/kalibratie;
 • aanduiding voor toename flow;
 • op welk punt de uitlezing van toepassing is op de drijver;
 • symbool voor niet gebruiken van olie.
   

Nog twee aandachtspunten die het vermelden waard zijn:
De uitgangen zijn in verscheidene uitvoeringen beschikbaar. Maar helaas mag er conform de norm geen verschil zijn in de uitgangen van de flowmeters voor bijv. zuurstof (O2) en medische perslucht (Air), waardoor er verwisseling plaats kan vinden. Er zijn wel een aantal inventieve oplossingen voor: zoals de flowmeterbeveiliging voor medische perslucht flowmeters of werken met gekleurde labels die aan flowmeters gehangen worden.
En vergeet u vooral niet het verschil tussen tegendruk en niet-tegendruk gecompenseerde flowmeters die een belangrijk effect kunnen hebben op de dosering. In dit item wordt hier meer over toegelicht. Weet u nog… “What you see is what you get"!