Lagedrukslangstellen en de ISO norm


Geschreven door: Carlita Versteeg-Kemman op 2015-09-01 20:44:09

 

Lagedrukslangstellen worden samengesteld, geassembleerd, uit meerdere producten. Voornamelijk zal het lagedrukslangstel samengesteld worden uit een slang, aansluitingen en ferrules (eventueel ook labels). Voor ieder afzonderlijk product wordt een aantal punten benoemd in de norm.


De slang: gassoorten hebben een specifieke kleurcodering toegewezen gekregen, bijv. geen voor vacuüm. Kleur gebruikt voor de slang, dient de juiste kleur voor dit specifieke gas te zijn. Op de slang behoort ook een productiedatum of een code te staan waarmee de ‘leeftijd’ van de slang te achterhalen is. Er wordt verwezen naar minimale inwendige diameters: 5mm voor positieve-druk slangen en 6,3mm voor vacuüm slangen.

De aansluitingen: om verwisseling tussen gassen te voorkomen hebben de meeste aansluitingen een gasspecifieke ‘code’. De voorkeur voor de secundaire aansluiting is NIST, dat staat voor Non Interchangeable Screw Thread. De primaire zijde is vanuit de wandafnamepunten gestandaardiseerd. Op deze manier is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een vacuüm slangstel te plaatsen op een zuurstof wandafnamepunt/pendel. Er wordt ook van de fabrikant verwacht dat hij denkt aan de veiligheid voor de gebruiker; bijvoorbeeld een terugslagventiel in een DIN aansluiting die voorkomt dat het slangstel bij afkoppelen met een hoge druk richting gebruiker en/of patiënt kan schieten. (Bij een aansluiting voor Medec of Parkodex is dit risico niet omdat deze gebruik maken van een parkeerslide.)

Ferrules: de aansluitingen dienen op de slang bevestigd te worden middels ferrules. Die mogen niet opnieuw te gebruiken zijn. Ze dienen met een reproduceerbare kracht geklemd te worden (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een pneumatische krimptang waarbij de gebruikte krachten af te lezen zijn).

 

Naast de technische eisen van de separate onderdelen van de slangstellen, dient een slangstel ook een aantal testen te ondergaan. Testen die iedere slang dienen te doorlopen en testen die steekproefsgewijs dienen plaats te vinden. Dat laatste slaat op testen zoals drukverloop, barstdruk, trekkracht etc.
Testen die ieder lagedrukslangstel dienen te ondergaan hebben betrekking op het waarborgen van een veilig en deugdelijk product. Zo dient het slangstel minimaal 60 seconden onder een druk te staan van 200psi (14Bar) om o.a. te waarborgen dat er geen lekkage is (zichtbaar op de manometers die gekoppeld zijn aan iedere slang) en het controleren van de juiste aansluitingen met betrekking tot de gasspecificatie.

Lagedrukslangstellen mag u zelf assembleren of kunt u geassembleerd aanschaffen. En als u de Norm er op na slaat, zult u constateren dat er genoeg items zijn om aandacht aan te besteden. De NEN-EN-ISO 5359:2014 is beschikbaar bij NEN, maar u bent uiteraard ook van harte welkom om het assemblage-proces bij ons in Uithoorn te komen bekijken. Maak gerust een afspraak!