CASS: Continu Aspiratie van Subglottische Secreten


Geschreven door: Carlita Versteeg-Kemman op 2015-12-01 12:19:41

Een patiënt kan op verschillende manieren beademd worden, met verscheidene producten. Een keuze die hierbij gemaakt wordt, is de endotracheale tube tijdens beademing. Een keuze voor een specifieke tube kan veel effect hebben op de luchtwegen en de kwetsbare weefsels. 

Schematische weergave: Als iemand beademing nodig heeft, wordt er een tube geplaatst via de mond of de neus de luchtpijp in. Deze tubes hebben een ballonnetje (cuff) om te voorkomen dat er secreties de luchtpijp in kunnen komen. Gevolg hiervan is dat er secreties boven deze cuff zich kunnen ophopen. Bij zgn. Low-pressure cuffs bestaat de kans dat deze secreten migreren langs de cuff in de trachea.
Om dit te voorkomen is het mogelijk een tube toe te passen met een speciaal subglottisch  drainage kanaal. Middels dit kanaal is het mogelijk de secreties te verwijderen (af te zuigen) die zich boven de cuff  opstapelen: dit wordt CASS genoemd.

 

Reeds eerder is aangegeven dat deze behandeling plaats vindt bij kwetsbare weefsels en men dient daarom ook zeer secuur te werk te gaan met de zuigprocedure bij deze CASS procedure. Dit betekent geen continu vacuum en werken met lage flows. De hoeveelheid secreties bouwen zich immers langzaam op. 

Om dit te verkrijgen, kan men het beste een intermitterende vacuumregelaar gebruiken. In het eerdere item is terug te vinden dat hierbij met lagere flows gewerkt wordt en dat er een zuig-fase is waarbij gezogen wordt en een ontlast-fase waarin het zuigproces tot rust komt en de druk naar atmosferisch teruggaat. Dit voorkomt dat de catheter zich tegen de kwetsbare tracheawand kan vastzuigen.

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat deze manier van behandeling een reductie in de kans op VAP. geeft Zo concludeert ook dhr. Kees Smulders, MA in zijn onderzoek (A Randomized Clinical Trial of Intermittent Subglottis Secretion Drainage in Patients Receiving Mechanica Ventilation): “Intermittent subglottic secretion drainage reduces the incidence of VAP in patients receiving mechanical ventilation.”    

Een vermindering in VAP bij patiënten = bovenal verbetering voor de patiënten, kortere duur van behandeling, en uiteindelijk ook kosten reducerend.

 

Heeft dit onderwerp uw interesse geprikkeld en heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op.