Intermitterend zuigen


Geschreven door: Carlita Versteeg-Kemman op 2015-10-26 15:31:08

 

Bij intermitterend zuigen wordt gebruik gemaakt van een vacuümregelaar die hier specifiek voor bestemd is. Dit type regelaar voorziet automatisch in intermitterend vacuüm met flowsnelheden die lager zijn dan de die gegenereerd worden in de continu modus.

Als zuigerij wordt toegepast in de maag en de inhoud wordt verwijderd, dan neigt de maag tot collaberen rond de zuigslang; de maagwand wordt tegen de zuiggaten vastgezogen. Dit resulteert in een aanhoudende zuiging op één plek in de maag. Niet alleen blokkeert dit de drainage en voorkomt dat secretievloeistoffen de maag kunnen verlaten, maar het kan ook de mucosa van de maagwand strippen en zweren, bloedingen en perforatie op die plek veroorzaken.

Intermitterend zuigen kan deze problematiek verminderen. Gedurende elke volledige onderbreking van de zuiging beweegt de tip van de katheter van de maagwand af omdat de negatieve druk gereduceerd wordt tot atmosferische druk gedurende een vooraf ingestelde tijdsperiode (in sommige gevallen verstelbaar) meestal tussen de 8-10 seconden.
Bovendien kan intermitterend zuigen een groter effect op de drainage hebben bij gemengde samenstelling van het af te zuigen materiaal dan continu zuigen, dit als gevolg van de automatische wisseling in negatieve en atmosferische druk. Ideaal is dat maagdrainage regelaars een gemiddeld, intermitterend vacuüm hebben met lage flows.

De tijdschakeling voor de ‘aan’ en ‘uit’ cycli, is belangrijk voor succesvol gebruik van intermitterend zuigen. De ‘aan’ cyclus behoort ongeveer twee keer zo lang te zijn als de ‘uit’ cyclus. De tijdsduur voor het verwijderen van de vloeistof moet langer zijn om een adequate drainage tot in de opvangpot te krijgen, voordat de ‘uit’ cyclus begint. Het vacuüm dient lang genoeg ‘uit’ te zijn om het systeem terug te laten keren tot atmosferische druk (manometer op nul) en om de hydraulische ‘push’ de tube te laten spoelen.

VacO2med heeft van Ohio zo’n specifieke regelaar in het assortiment: de (Push To Set) ISU (Intermittend Suction Unit) regelaar. Deze ISU biedt ‘echt’ intermitterend zuigen. Als de unit in de ‘uit’ fase is van de intermitterende slag, dan stopt het zuigen en het systeem keert terug naar atmosferische druk (manometer op nul). Als hij ‘uit’ is, dan loopt alle vloeistof terug via de slang in de maag als gevolg van de zwaartekracht, hierdoor ontstaat een hydraulische ‘push’. Deze actie heeft tot gevolg dat de katheter weggedrukt wordt van de maagwand en tevens dat eventuele verstoppingen aan de kathetertip worden weggeduwd waardoor de opening ook weer vrij komt. Gevolg hiervan is ook dat de behoefte van irrigatie van de katheter aanzienlijk minder wordt.

Om zeker te zijn dat deze hydraulische ‘push’ plaatsvindt, dient de opvangpot boven de patiënt geplaatst te zijn en de drainageslangen mogen niet opgerold zijn, dit om de zwaartekracht in staat te stellen zijn werk te blijven doen t.w.; vloeistoffen terug laten lopen in de maag. Als de opvangpot geplaatst is beneden de patiënt, dan geeft dat een sifoneffect waardoor er continu i.p.v. intermitterend vacuüm ontstaat. Als de opvangpot geplaatst is boven de patiënt, dan dient men rekening te houden met een hogere vacuümkracht, dit om de vloeistoffen op een hogere plek te brengen.

PS: deze Ohio PTS ISU regelaar wordt ook dikwijls toegepast bij CASS technieken. CASS betekent: Continu Aspiratie van Subglottische Secreten, een onderwerp wat in het volgende item behandeld zal worden.