Voorkomen van vervuiling vacuumregelaars


Geschreven door: Carlita Versteeg-Kemman op 2016-01-06 15:20:34

Vacuümregelaars worden ingezet op bijna alle afdelingen in het ziekenhuis. Bij een product als deze is altijd kans op besmetting en/of vervuiling van de regelaar. Maar hier zijn goede middelen voor om dit te voorkomen.

Als eerste; waarom willen we voorkomen dat vacuümregelaars dragers van ziektekiemen worden? Natuurlijk als bescherming van de kwetsbare patiënt. Op iedere afdeling, maar zeker op de kritische afdelingen zoals bijv. de IC worden zeer kwetsbare patiënten behandeld en dient men de hygiëne altijd hoog in het vaandel te houden. Iedere extra ziekteverwekker kan schadelijke invloed hebben op het herstel van de patiënt. 

Ook is het van belang dat de producten goed blijven werken. Zodra een vacuümregelaars vervuild raakt, gaat dit ten koste van de effectiviteit van de zuigprocedure. Ophoping van partikels kan tot verstopping leiden tijdens een zuigprocedure. En als deze vervuiling verder gaat dan de regelaar zelf, kan het vacuümnet van het ziekenhuis vervuild raken. Een vervuiling die zeer complex is en veel arbeid (en geld) kost voor herstel. 

Alle bovenstaande gevolgen, zijn consequenties die doorgaans niet wenselijk zijn voor het beleid van een ziekenhuis en komt ook zeker niet ten goede aan het totale kostenplaatje.

Wat zijn maatregelen die genomen kunnen worden om dit te voorkomen?

Fabrikanten van vacuümregelaars adviseren correct gebruik van hun producten. Om patiënten, gebruikers en de onderdelen goed te beschermen, adviseren zij een juiste zuigprocedure en onderhoud van het zuigsysteem. Dit houdt in: het afnemen van de regelaar met een reinigingsmiddel voor gebruik bij een nieuwe patiënt, gebruik van filters in de opvangpotten die op de juiste hoogte dienen geplaatst te zijn, het gebruik van een overloopbeveiliging en/of hydrofoob filter als bijkomende bescherming van de patiënt en het vacuümsysteem. 

Een hydrofiel filter wordt ook vaak toegepast. Hierbij is de weerstand in het systeem lager waardoor er een betere flow behouden blijft. Hydrofiel filters zijn een barrière tegen bacteriën en virussen maar voorkomen geen overloop of doorloop van vocht en partikels.

Vandaag de dag zijn in de meeste opvangpotten filters aanwezig. Het is wenselijk dat dit een hydrofoob filter is. Een hydrofoob filter sluit zich namelijk af voor doorstroom als deze in contact komt met vocht. Dus tijdens de zuigprocedure voorkomt dit filter dat er bacteriën richting de vacuümregelaar kunnen komen. Zeker in het geval van gebruik bij venturi aangedreven vacuümregelaars, die lucht blazen in de ruimte waar de patiënt en de gebruiker zijn! Ook voorkomt dit speciale filter dat bij overlopen van de opvangpot, er geen vloeistof richting de regelaar kan stromen. De aanwezigheid van een filter wordt overigens ook gesteld in de norm ISO 10079-3: bescherming verontreiniging.

Dit laatste risicovolle effect, het overlopen van een opvangpot, wordt ook ondervangen wanneer er een overloopbeveiliging aanwezig is. Een degelijke beveiliging heeft als functie het overlopen in de vacuümregelaars te voorkomen.  

Overloopbeveiligingen bestaan in meerdere varianten. Een van de mogelijke uitvoeringen is met een haaks onderbroken doorgang. Een overloopbeveiliging heeft niet alleen de functie om overlopen te voorkomen, maar beperkt ook dat er minuscule aerosolen in de stroom vanaf de pot naar de vacuümregelaars kunnen. Een haaks onderbroken verloop in deze stroom voorkomt dat deze aerosolen verder komen; door de snelheid en de afbuiging ‘botsen’ de aerosolen tegen de wand en zullen hier achterblijven in het potje en niet verder in de stroom meegaan. Hierdoor kan de regelaar en ook het netwerk niet verder vervuild raken en een bron worden van ziekteverwekkers.

 

Terugkomend op het “voorkomen is beter dan genezen”. Het voorkomen van besmetting/vervuiling van vacuümregelaars  is op meerdere eenvoudige en betaalbare wijzen mogelijk. Sterilisatie zou ook als optie gegeven kunnen worden, maar onderzoeken hebben aangetoond dat deze dure oplossing, niet direct de oplossing is om te “voorkomen”. De protocollen van het ziekenhuis, de adviezen van de fabrikant en de juiste middelen, dragen bij aan verantwoord beleid van “voorkomen is beter dan genezen” tijdens de zuigprocedures.