Waarom afsluiten (occluderen) van een vacuumregelaar bij het instellen?


Geschreven door: Carlita Versteeg-Kemman op 2015-06-05 12:18:54

 

Wanneer u een vacuümregelaar gaat toepassen bij een patiënt, dan dient u de regelaar in te stellen op een zuigkracht die u maximaal wilt toepassen. U wilt immers voorkomen dat er grotere zuigkrachten bij de patiënt kunnen komen dan dat noodzakelijk is. Deze juiste instelling bereikt u door de vacuümregelaar af te sluiten en dan de juiste instelling te selecteren. De zuigkracht zal nooit hoger worden dan deze ingestelde waarde. Laat u niet verrassen door het zakken van de naald op de manometer naar een lagere waarde als u stopt met het afsluiten van de vacuümregelaar. Dit is een juiste reactie!! De kracht neemt niet af, maar omdat de vacuümregelaar niet meer afgesloten is, zal de naald niet pieken naar de maximale waarde. Later in dit artikel zal dit fenomeen toegelicht worden.

Dikwijls gebeurt het dat, goed bedoeld, de vacuümregelaar wordt aangesloten op het vacuümnetwerk. De vacuümregelaar verbonden wordt met de opvangpot. En dat de opvangpot ook al aangesloten wordt op de patiëntenslang en zuigcatheter. Dan wordt de zuigkracht ingesteld en afgelezen op de vacuümregelaar. Vervolgens wordt deze ‘uit’ gezet. Het geheel ligt nu gereed voor gebruik. Het instellen van de juiste zuigkracht is op deze wijze dikwijls met een open systeem ingesteld en zal de zuigkracht kunnen oplopen bij operationeel gebruik.

Om de maximale zuigkracht in te stellen is het van essentieel belang dat u dit doet met een afgesloten systeem!

 

Om dit toe te lichten wil ik een voorbeeld gebruiken:

Stel u wilt weten hoe hard (lees: met hoeveel kracht) u kunt blazen. U pakt een pijp met een manometer erop die positieve druk aangeeft. U gaat zo hard mogelijk blazen door de pijp. De manometer zal een stijging van de druk aangeven wanneer u aan het blazen bent. Maar is dit de maximale kracht waarmee u geblazen heeft? NEE! Pas wanneer u het uiteinde van de pijp afsluit met bijvoorbeeld uw hand, zal de manometer pieken naar de maximale kracht waarmee u blaast. Wanneer u uw hand weer weghaalt en u blijft blazen, zult u zien dat de manometer minder aangeeft terwijl u even hard blijft blazen. Samenvattend: u wilt uw maximale blaaskracht meten, dan doet u dit met een afgesloten pijp.

Nu dit voorbeeld gebruiken op vacuümkracht; u wilt nu meten hoe hard u zuigt.

U pakt wederom de pijp, maar nu zet u hier een manometer op die negatieve drukken meet (net zoals u op een vacuümregelaar ziet). U gaat zo hard mogelijk lucht door de pijp zuigen. Wederom ziet u de manometer bewegen en kunt u negatieve druk aflezen. Maar dit is niet de maximale kracht! Pas wanneer u ook deze pijp weer afdekt met uw hand, zult u merken dat de manometer veel meer zuigkracht zal aangeven (zal pieken) dan voordat u de pijp afsloot, terwijl u niet harder bent gaan zuigen. Haalt u uw hand weer weg, dan zal de manometer weer minder aangeven, maar is de kracht niet afgenomen. Samenvattend: ook nu meet u pas de maximale zuigkracht middels een afgesloten pijp.

 

Terugkomend op het instellen van een vacuümregelaar:
Ziet u de  vacuümregelaar voor dit moment als deze pijp. U wilt de maximale zuigkracht instellen, dan wilt u ook de maximale zuigkracht aflezen op de manometer. U zult daarom de ‘pijp’ (in dit geval de vacuümregelaar of de patiëntslang die al aangesloten is) moeten afsluiten. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld uw vinger op de patiënt uitgang te plaatsen of de patiëntslang dicht te knikken. Dan stelt u de maximale zuigkracht in. Haalt u nu uw vinger van de uitgang of opent u de slang weer, zal de manometer minder kracht aangeven dan u net hebt afgelezen. De kracht is niet afgenomen, maar de verbinding is weer open. Controleert u het maar als u de slang weer afsluit; de manometer zal weer de maximale zuigkracht aangeven.

 

Concluderend:
Het instellen van een vacuümregelaar dient ALTIJD te gebeuren met een gesloten systeem om te waarborgen dat de zuigkracht niet hoger kan oplopen dan vooraf ingesteld. Het instellen van de vacuümregelaar met een open systeem (een open pijp), geeft een niet gewenste situatie. U stelt dan de minimale zuigkracht in en bij gebruik zal de zuigkracht alleen maar kunnentoenemen naar niet gewenste waarden. 

Ohio heeft met zijn gepatenteerde Push to Set regelaar een belangrijke bijdrage geleverd aan deze niet gewenste situatie. Het is namelijk gebleken dat deze ‘gebruikersfout’ helaas te vaak voorkomt en voor niet gewenste situaties zorgt. Ohio wil met zijn producten een bijdrage leveren aan veilige zorg en gebruikersvriendelijkheid. Met deze PTS vacuümregelaar is het NIET MEER mogelijk dat u de zuigkracht instelt met een open systeem, maar kunt u het alleen maar met een gesloten systeem instellen. (Push to Set: Indrukken als u instelt.) De regelaar zorgt er namelijk intern voor dat de regelaar ALTIJD wordt afgesloten bij het instellen van dezuigkracht. 

Een zeer waardevolle bijdrage aan verbetering van de veiligheid in de zorg!